kancelaria

Kancelaria

Kancelaria Notarialna Notariusza Łukasza Kureckiego znajduje się w Gdyni – Śródmieście przy Placu Kaszubskim numer 13 na drugim piętrze lokal numer 7.

W sąsiedztwie znajduje się Szpital Miejski im. Św. Wincentego a Paulo, Komenda Miejska Policji oraz liczne banki: Raiffeisen POLBANK, Bank BPH, BGŻ BNP Paribas, Pekao S.A.

Notariusz Łukasz Kurecki jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz sporządza akty i dokumenty w sposób zrozumiały i przejrzysty oraz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych. Dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności notarialne, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego.

Czynności notarialnych notariusz Łukasz Kurecki dokonuje w kancelarii notarialnej, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności notariusz może dokonać czynności notarialnych także w innym miejscu.